Fyringsolie fyr er en af mange mulige varmekilde løsninger

I dag findes der flere forskellige løsninger på hvordan du kan opvarme dit hus. Der er for eksempel fjernvarme, naturgas, jordvarme, varmepumpe, træpillefyr og oliefyr. Men hvilken løsning skal man så vælge, hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige. Og man skal også lige huske at nogle steder er det ikke valgfrit, der skal man for eksempel være tilkoblet fjernvarme anlægget. Her vil der komme en lille gennemgang af fordele og ulemper ved de forskellige løsninger og det er sammenholdt mod det gamle traditionelle oliefyr der kører på fyringsolie og som koster ca. 25.000 kr., hvis du skal opvarme et parcelhus.
Det første anlæg er fjernvarmen, som fungerer ved at spildvarme fra elkraft værker er med til at opvarme vandet og det pumpes ud til husene gennem et rør net og så afgiver det varme i radiatorerne eller også en varmeveksler. Fordele kan være at det er en miljøvenlig og billig løsning. Nogle ulemper kan være at anlæggene der er installeret i husene ofte ikke passer i størrelse og derved udnyttes varmen ikke bedst muligt. Den årlige udgift til fjernvarme er 10.000 – 15.000 udregnet fra et hus med et årligt forbrug på 18,1 MWH og er derved en billigere løsning end et oliefyr til fyringsolie.
En af de nyere varmekilder er jordvarme, hvor en slange graves ned i jorden og den opsamler så den varme der er i jorden. Den energi det giver bliver så transporteret ind til varmepumpen, som er monteret inde i huset og her omsættes det til varme ved hjælp af en kompressor. Det er også en miljøbevidst løsning, der nærmest er vedligeholdelsesfrit. Derimod er den en bekostelig affære at får installeret og det kræver et meget stort friareal i din have og så skal huset være rigtigt godt isoleret, hvis jordvarmen skulle kunne varme hele dit hus op. Men sammenholdt mod et fyringsolie fyr er det med sin årlige udgift på 8200, for et 150 kvm hus og et forbrug på 5300 kWh er det også en fordelagtig løsning.
Den sidste på listen her er et træpillefyr, der fungerer i store træk på samme måde som et almindeligt oliefyr som vi alle kender, eller også som et gasfyr. Forskellen er bare at i stedet for fyringsolie eller gas, så skal dette fyr fodres med træpiller. Og det er nogle træblokke der er fremstillet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Og hvilke fordele er der så ved sådan et træpillefyr. Det er helt klart en billig løsning både med hensyn til installering men også i den fremtidige drift. Og i en hvis strækning er det også en miljøvenlig løsning. Der findes dog løsninger der mere miljøvenligt end et træpillefyr. Nogle ulemper kan være at det kræver mere tid af dig, end de andre løsninger. Her skal du selv ofte sørge for at få opfyldt og renset fyret og du skal have rimelig god plads et tørt sted, så du kan opbevare træpillerne indtil de skal bruges, ligesom du skal hvis du fyrer med almindeligt kløvet træ. Og så kan det godt svine en del, så det er en fordel ikke at have den inde i huset hvor i færdes jævnligt og træpillerne bliver gradvist dyrere i fremtiden, da afgifterne på dem stiger.
Med en årlig udgift på 6850 kr. til et hus på 150 m2 og hvor der er et forbrug på 3800 kg træpiller, bliver det en billig løsning kontra et fyringsolie fyr, hvis man dog selv løbende vil gøre en indsats for at holde det kørende.