Kontorrekvisita i nye former

Industrisamfunnet medførte ny form for administrasjon, kontordrift og kontorlokaler, hvortil behovet for nye former for kontorrekvisita oppsto. Senere oppsto også et helt nytt marked for kontorartikler og kontorutstyr til forbrukerne og de private hjem. Med den voksende skolegangen blant befolkningen og det voksende utdannelsesnivået i samfunnet, ble folkeskolene og landets høyere utdannelsesinstitusjoner også et kjempemarked for kontorutstyr. Herunder til bedriftskontorene, de offentlige kontorene, skolene og til de «tusen hjem», hvor produktene kommer i en rekke forskjellige kategorier og produktgrupper. Blant de klassiske kontor produktkategoriene regnes alt det som man manuelt kan skrive, konstruere og tegne med og i. Som blyanter, spissere, linjaler, passere, kulepenner og tusjer. Og som skrive- og tegnebøker, kladdebøker, notatblokker, hefter og kontobøker. Og ikke minst de veldig populære notatblokkene, med selvklebende sedler i mange forskjellige farger. Utover dette er kontorrekvisita i dag også mye mere mangfoldig, da man i begrepet også medregner eksempelvis almanakker og kalendere, konvolutter og emballasjer, kontormøbler, utstyr til møterom og til presentasjoner, og sågar kantineartikler.