det er mange ting der skal tænkes over med en internet shop

Meget handel er flyttet over på nettet og det bliver ikke mindre. Det er også enkelt og hurtigt at komme igang med sin egen forretning online. Jeg har fundet en billig internet shop, som jeg kan bruge til at få solgt mine produkter igennem. Det er enkelt at sætte billeder ind og præsentere varene. Samme sted har jeg også læst om SEO, som jeg har fundet ud af er rigtig vigtig at have styr på.
Da jeg ikke ved så meget om SEO, har jeg været online og fået et rigtig godt tilbud på søgemaskine optimering. På den måde tager nogle kompetente mennesker sig af markedsføringsopgaven, mens jeg tænker mere på min internet shop. Det kunne godt være, at jeg også skulle til at se mere på, om Facebook er et medie, som er relevant for mine kunder for er det tilfældet, så er det med at være synlig der også.
Igen jeg er glad for at kunne gå på nettet og kunne finde den rigtige person, som kan hjælpe mig med Facebook, lige som de har hjulpet mig med tilbud på søgemaskine optimering. Uden dem ville jeg hellere ikke være klar til næste skridt, som jeg læste om til morgen nemlig hosted cloud computing. Ved at lægge mine data og programmer ud i skyen kan jeg overlade opgaven med backup og opdateringer til nogle, der ved meget om hosted cloud computing og jeg kan fokuserer på at udvikle min forretning, produkter og mine kunder.