En stödstrumpa kan användas när man sportar, reser och under graviditet

Kärt barn har som bekant många namn och det gäller också när vi talar om de mycket populära stödstrumpor som så många använder, eller sådana som gravida väljer. De vanligaste namnen på dessa specialstrumpor är kompressionsstrumpa eller stödstrumpa. Idag är det många som använder specialstrumpor. Skälen till att man använder specialstrumpor är många och kan bero på ett flertal åkommor, att man vill uppnå större komfort och välbefinnande, eller helt enkelt öka prestationsförmågan i vardagen.
Strumpor som trycker tillräckligt hårt mot hud, underliggande vävnad och blodkärl har, oavsett av om det rör sig om kompressionsstrumpor eller stödstrumpor, en viss positiv effekt på hjärtcirkulationen. Effekten uppnås med hjälp av ett mekaniskt tryck på muskler och blodkärl i benen och genom att avlägsna överskottsvätska i benen, som annars skulle trycka på blodkärlen på ett olämpligt sätt och försämra deras förmåga att transportera blodet tillbaka till hjärtat. Men om strumporna har en reell effekt, och även hur stor effekt de har, beror på det tryck som anges av tillverkaren och i mycket hög grad också på korrekt mätning för att få rätt storlek.
Det betyder att när du ska köpa en stödstrumpa så är det viktigt att du köper strumpor med utgångspunkt i måttet runt din vad och inte efter storleken på din fot på det sätt man gör när man köper skor.
Även om båda beteckningarna används är det faktiskt skillnad på om det är en stödstrumpa eller en kompressionsstrumpa.
Stödstrumpor är sådana man använder utan att ha medicinska skäl.
Man kan inte se skillnad på stödstrumpor och kompressionsstrumpor, men man märker skillnad. För en medicinskt godkänd kompressionsstrumpa ska alltid en medicinsk kompressionsklassificering anges både på förpackningen och i själva strumpan. Annars handlar det bara om stödstrumpor. 
Stödstrumpornas effekt är inte medicinskt testad och dokumenterad så man kan inte vara säker på hur mycket de påverkar cirkulationen. Trots den bristande dokumentationen och klassificeringen av stödet kan strumporna ändå ha en positiv effekt på cirkulationen i benen, men effekten och varaktigheten är inte känd. 
Kompressionsstrumpor är sådana som man får av en läkare om man har medicinska skäl att använda dem.
Kompressionsstrumpor är indelade i kompressionsklasser (1-4) efter deras effekt på cirkulationen så att man kan välja den typ av strumpa som passar exakt för de egna önskemålen och behoven. 
Läkare ordinerar ofta kompressionsstrumpor för vissa åkommor och i sådana fall är det också läkarens ansvar att ange vilken kompressionsklass som är lämplig för varje enskild persons behov.
Storleken på kompressionsstrumporna ska alltid bestämmas mot bakgrund av noggrann mätning på varje individ.
Kompressionsstrumpor delas in i fyra klasser. Klass 1 är den man använder vid exempelvis resor och till sportstrumpor och de har ett tryck på mellan 18 och 21 mmHg.
Klass 2 har ett tryck på mellan 23 och 32 mmHg, vilket motsvarar så kallad medel/moderat kompressionseffekt med en mätbar djupeffekt även i vävnaden. De används precis på samma sätt som strumpor i klass 1, men man upplever ett lite större tryck.
Kompressionsstrumpor i klass 3 och 4 ger en mycket kraftig kompressionseffekt med kraftig djupverkan. Strumpor i dessa klasser ska endast köpas och användas efter en undersökning och rekommendation av praktiserande läkare, specialistläkare eller annan hälsovårdspersonal med utbildning på området.