Tab af erhvervsevne erstatning kan udbetales på to forskellige måder

Når man skal have erstatning for erhvervsevnetab, skal ens arbejdsevne være væsentlig forringet. Der er to forskellige måder få erstatning. Nemlig en engangserstatning eller en løbende ydelse. Hvis tab af erhvervsevne er mindre end 50 % bliver den udbetalt som engangsydelse. Dette beløb er skattefrit. Dette beløb er fra den dag man har påvist tabet. Tab af erhvervsevne erstatning kan også udbetales som en løbende ydelse. Det sker hvis tabet er vurderet til mere end 50 %. Ydelsen bliver udbetalt forud én gang i måneden. Man betaler almindelig indkomstskat heraf. Man vurderer tab af erhvervsevne erstatning ud fra hvor mange procent erhvervsevnen er nedsat med. Derudover hvor meget man tjente, da man kom til skade og hvor gammel man var da afgørelsen blev truffet. Derfor er der en hel masse der faktorer der spiller ind, om man kan få erstatning og hvor meget, samt hvordan det udbetales.