SEO kan anbefales, hvis man vil sælge noget mere

Mange virksomheder med en webshop vil gerne sælge en masse produkter via shoppen på Internettet. Dette kan dog ofte være svært, da der ikke kommer nok besøgende ind på siden. Det kan også have noget at gøre med hjemmesidens layout, som virker uoverskueligt. En uoverskuelig side kan godt få en masse besøgende, men kan ikke fastholde dem. Det er fastholdelsen der driver til handel. SEO kan være en anbefaling, når man gerne vil sælge mere. Det er søgeoptimering på Google, der kan give flere besøgende. Hvis man ligger på side 1, vil der automatisk komme flere ind på ens side. Selvfølgelig er der nogle retningslinjer man skal tage højde for, når man tænker SEO. Bl.a. er metadata vigtige. Det er de data man ser på Google. De skal være unikke, relevante og fængende. Derudover skal der være relevant tekst på siden, som man linker til. Teksten skal indeholde søgeordet minimum 2 gange og den skal være unik. Dublicate content er ikke særlig smart, da man ellers risikerer, at ryge bagerst i en søgning.