En webshop skal opbygges så den er let tilgængelig for kunden

Står du for at skulle oprette en ny internet shop, så er det vigtigt at du får afklaret hvilke behov du har og hvilke krav du har til din fremtidige shop. I store træk kan de fleste shops det samme, men der er små marginaler som adskiller dem fra hinanden og det kan være de små detaljer der gør den store forskel i dagligdagen for dig eller dine kunder.
Tager du for eksempel en webshop 2 fra Scannet, så får du et shopsystem der giver mulighed for god performance, responsivt design, et godt SEO fundament og mulighed for at opgradere din løsning efter behov. Så du kommer ikke til at betale for dyre moduler og plugins som du ikke har noget at bruge til, men deriomod kan du skræddersy en løsning lige efter dit behov.
Du har også mulighed for at afprøve shoppen gratis i en demo form, for at finde ud af om den opfylder dine krav inden du endeligt hopper på denne løsning. Du har også mulighed for at se nuværende kunders webshops for at se hvilke muligheder shoppen giver og eventuelt få nogle ideer til hvordan din webshop skal opbygges.
Når du har valgt en standard shop, kan der tilføjes moduler som gør shoppen endnu bedre. Det kunne for eksempel være et betalingsmodul, så kunden kan betale direkte på shoppen via en sikker linje. Det kunne også være at du ønskede et mere avanceret design eller have muligheden for at kunderne kan filtrere, når de søger efter en konkret varegruppe.
Har du i din shop brug for at kunne sælge gavekort, er der også et modul til det, ligesom der er et til rabatkuponer og avanceret rabat til B2B kunder.
Skal du i din shop have mulighed for at sende varer til kunderne, kan du med fordel vælge et post eller gls tillægsmodul til din webshop og så er du fri for at have to processor hver gang en pakke skal afsted. Så styrer shoppen hele processen fra varen bliver lagt i indkøbskurven til udskrivning af label til pakken.
Et sidste modul, der lige skal fremhæves er sprog, det giver dig mulighed for at have flere sprog og samtidig have individuelle designs til hvert sprog.
Dette er blot et af alle de mulige shop systemer på markedet, men det er også et af dem der opfylder de fleste behov i en løsning og hvor der er så stor fleksibilitet med tilvalg af moduler, som er med til at holde prisen nede.