Arbejdsskade erstatning kan være uoverskueligt – så få rådgivning!

Rigtig mange bliver ramt af en arbejdsskade, nogle er pludselige ulykker hvor andre kommer over længerer tid for eksempel på grund af forhold på arbejdspladsen der har en skadelig effekt, på de ansatte. Og her er der en bestemt liste over erhvervssygdomme, der er anerkendt. Er din skade ikke anerkendt er løbet ikke helt kørt, dog skal erhvervssygdomsudvalget nå frem til, at din skade skyldes de givne forhold på arbejdspladsen. Og har uheldet været ude er det vigtigt, at man får den fornødne professionelle rådgivning i forhold til erstatning, da reglerne kan være ret så komplicerede at finde rundt i, med hensyn til erstatning. Når vi taler arbejdsskade erstatning, kan der være to steder hor du kan få erstatning fra. Den ene er gennem arbejdsstyrelsen og er en lovpligtig arbejdsskadeforsikring som arbejdsgiveren skal tegne. Den anden er gennem erstatningsansvarsloven og dækker normalt der hvor, den anden ikke gør. Oftest når det drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. Så har uheldet været ude, er det vigtigt at få vurderet om det er tale om en ansvarssag mod arbejdsgiveren. Så søg på nettet på arbejdsskade erstatning og find en professionel rådgiver, der kan hjælpe og guide dig igennem forløbet, så du ikke selv skal bruge en masse energi på det også, oveni dit sygdomsforløb. Det er også som udgangspunkt arbejdsgiveren eller lægen, der anmelder arbejdsskaden, men der kan være situationer hvor du selv skal sørge for at anmelde skaden.