Erstatning piskesmæld – Har du været ude for en ulykke kan du måske få erstatning

I Danmark sker der desværre trafikuheld hver eneste dag. En del af disse trafikuheld er så alvorlige, at de har ødelæggende konsekvenser for de involverede og deres pårørende. En af disse konsekvenser kan være piskesmæld. Sundhedsstyrelsen anslår at der hvert år er ca. er 4.500 personer, som rammes af piskesmæld i Danmark. Er du blevet ramt, kan det være en god idé at søge efter erstatning piskesmæld.
Når du eller en af dine pårørende rammes, medfører det typisk store fysiske og mentale udfordringer på både kort og lang sigt. Det er derfor sjældent, at man tilmed ønsker at bakse med en erstatningssag.
Det kan dog være en rigtig god idé at få søgt om erstatning. Hertil anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat med speciale i erstatning piskesmæld tidligt i forløbet, så du ikke skal bakse med sagen selv. Det sidste man ønsker, er mere besvær en højest nødvendigt.
Resultatet af en erstatningssag kan både være udbetalinger for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte – men også større beløb ved varige mén. En sag om varige mén kan dog først behandles efter ca. 12 mdr. Hertil kan sagsbehandlingen tage cirka ét års tid.