En arbejdspladsindretning kan gøre en stor forskel

Når vi tænker på arbejdspladser og arbejdsmiljø så er der visse regler der skal overholdes og det gør sig både gældende på almindelige arbejdspladser, men ikke mindst på arbejdspladser med henblik på besættelse af en person med funktionsnedsættelse. Og grunden til, at der ikke mindst er fokus på arbejdspladsindretning i forhold til personer med funktionsnedsættelse er for at så mange som muligt kan beholde eller komme i job, på så lige fod som muligt med alle andre.
Det første kriterie er at finde ud af hvem der skal bevilge hjælpemidlerne, det kan enten være kommunen eller arbejdsformidlingen, det afhænger af i hvilken sammenhæng hjælpemidlerne skal bruges. Hvis der er tale om deltagelse på et opkvalificerende kursus eller i forbindelse med anden aktivitet såsom virksomhedspraktik, uddannelse med mere, så er det Arbejdsformidlingen, der står for bevillingen. Ligeså gør det sig gældende hvis der er tale om en sygemeldt person, der er medlem af en a-kasse og har brug for hjælpemidler til opstart eller genoptagelse af tidligere job. Så man kan sige grænsen går efter om man er i en a-kasse eller ej.
Der hvor kommunen har bevillingsansvaret er ved sager hvor personen modtager kontanthjælp, folk på revalidering, sygedagpengemodtagere og personer med handicap der ikke er medlem af en a-kasse med flere.
For at en arbejdsplads kan få bevilliget tilskud til arbejdspladsindretning, er hvis udgiften er større end hvad den pågældende arbejdsplads forudsættes at afholde. Og samtidig skal hjælpemidlet være af en sådan karakter, at det ikke normalt er at finde på arbejdspladsen til folk uden funktionsnedsættelse.
Eksempler på hjælpemidler kunne være, nødvendigt værktøj, mindre arbejdsmaskiner, specielle arbejdsstole og borde. Det kan også være mindre hensigtsmæssige ændringer på arbejdspladsen, for at personen med funktionsnedsættelse kan varetage sit job.
Eksempler hvor der kan bevilliges hjælpemidler ti arbejdspladsindretning kunne være, en ordblind kontor ansat der har berøring med andre instanser eller kunder, som derfor har brug for nogle stavestøttende hjælpeprogrammer såsom for eksempel læseprogrammer, ordbank og ordbøger.
Et andet eksempel kunne være en landmand, der er blevet lam i benene og nu sidder i kørestol, han ville kunne få hjælp til et specialsæde og automatgear til hans traktor og bil.