Et handicap er ikke ensbetydende med, at du ikke kan få et arbejde

I vores samfund er der en efterhånden kommet en stram linje for hvad der er normalt og unormalt og der er også en stor forskel på hvor tolerant man er over for de ”unormale”. Der er ikke nogen entydig definition på hvordan man beskriver personer der har visse medfødte skavanker, men alligevel er der en relativ præcis og ensformig opfattelse i daglig dagen af, hvornår man er normal og hvornår man har et handicap.
Men har det den store betydning for eksempel for ens arbejdssituation om man har en nedsat fysisk, psykisk eller intellektuel nedsættelse. Det afhænger meget af hvilket job man skal udføre og om hvor rummelig ens arbejdsplads er.
Har man en funktionsnedsættelse med hensyn til det fysiske, kan man ikke varetage et hårdt fysisk krævende job, men dermed ikke sagt man ikke kan arbejde, for måske er man i stand til at besidde et kontor relateret job, hvis blot man har de fornødne hjælpemidler. Er det der i mod det psykiske der er årsag til ens udfordringer, så kræver det at man finder et job, hvor der ikke er mulighed for at man presses og hvor der er stor støtte og opbakning til det arbejde man skal udføre. Og samtidig skal det være en arbejdsplads hvor der er ro og ikke for meget stress, da det påvirker psyken alt for meget og kan forværre den ansattes psykiske problemer. Der skal også være plads i ansættelses forholdet til en hvis mængde sygedage og behandlingstider, ved for eksempel en psykolog, psykiater eller lignende.
Er det et handicap der berører intellektet kan det straks være en lidt større udfordring at finde det rette job, da mange synes det er en stor udfordring at have en gående som ikke kan følge den normale omgangstone og procedure for arbejdspladsen. Også fordi de har sværere ved at besidde et almindeligt job og det kræver ofte mere end blot lidt hjælpemidler at få dem i gang og blive selvkørende.
Men har du et handicap, så findes der flere firmaer der hjælper med de fornødne hjælpemidler og regulativer for hvordan man kan besidde et job stadigvæk.